Bảng giá tham khảo

(Tiếng Việt) CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) ĐIỀU TRỊ NHA CHU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) PHẪU THUẬT NHA CHU

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CẤY GHÉP IMPLANT

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) PHỤC HÌNH THÁO LẮP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) TẨY TRẮNG RĂNG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) THẨM MỸ HỞ LỢI

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) NHỔ RĂNG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) HÀN TRÁM RĂNG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CHỮA TỦY – NỘI NHA

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.